E-Mail : it.nagar@amc.gov.in,   amc_anr@rediffmail.com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
 
तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
निवडून आलेल्‍या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्‍या शपथपत्रातील
'मतदार संघ विकास योजना' या शीर्षाखाली भरलेली माहितीबाबत.
 
 
मतदान केंद्रातील फेरबदला बाबत तपशिल दर्शविणारा तक्‍ता
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 1 , 6 , 7
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 2 , 4 , 5
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 3 ,9, 10
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 8 , 11,12
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 13 , 14
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 15 , 16 , 17
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  1 , 6 , 7
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  2 , 4 , 5
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  3 , 9 , 10
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  8 , 11 , 12
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्‍या माहितीचा गोषवारा
प्रभाग क्रंमाक  13 , 14
 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर सार्वत्रिक निवडणूक 2018
Next Page >>