E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
दिनांक 13 ते 15 ऑगष्‍ट या दरम्‍यान घरो घरी तिरंगा अर्थात हर घर तिरंगा अभियान
 
https://harghartiranga.nic.in या पोर्टलवर PIN A FLAG
UPLOAD SELFIE WITH FLAG या दोन बटनवर क्लिक करुन सेल्‍फी,
तिरंगासह फोटो अपलोड करण्‍यासाठी वरील वेसाईटचा वापर करुन नागरिकांनी
तिरंगासह फोटो अपलोड करण्‍यात यावे.
 
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतर्फे घरो घरी तिरंगा अंतर्गत झेंडा स्‍टॉल
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतर्फे घरो घरी तिरंगा  
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतर्फे घरो घरी तिरंगा
 
हर घर तिरंगा अंतर्गत अहमदनगर महानगरपालिकेच्या विक्री केंद्रातून कॅनरा
बँकेने 1600 झेंडे खरेदी केले.
 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या वतीने हर घर तिरंगा अंतर्गत नाट्य-चित्रपट-
सांस्कृतिक क्षेत्रातील कलाकार यांची बैठक
 
भारत स्वतंत्रतेच्या अमृत महोत्सवी वर्ष निमित्ताने " हर घर तिरंगा" या
उपक्रमात सामुदायिक देशभक्तीपर गीत गायन
 
अहमदनगर महानगरपालिकेतर्फे घरो घरी तिरंगा अंतर्गत 1000 झेंडे विक्रि     
 
हर घर तिरंगा अंतर्गत उपक्रम राबविणे बाबत दिनांक 08/08/2022 रोजी विशेष
सभेचे आयोजन.
 
हर घर तिरंगा अभियानासाठी महानगरपालिकेची जय्यत तयारी
महानगरपालिकेची विशेष महासभा
 
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अतंर्गत हर घर झेंडा उपक्रमातंर्गत झेंडा विक्री
सोबतच मुख्य बाजारपेठेतील दुकानदारांना झेंडा लावणेबाबत आवाहन
 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या हर घर तिरंगा अंतर्गत प्रभाग समिती क्र.1
सावेडी कार्यालयाच्याअ वतीने प्रभागातील नागरिकांना मोफत झेंडा वाटप
 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या हर घर तिरंगा अंतर्गत प्रभाग समिती क्र.2
शहर कार्यालयाच्याी वतीने प्रभागातील नागरिकांना मोफत झेंडा वाटप
 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या हर घर तिरंगा अंतर्गत प्रभाग समिती क्र.4
बुरुडगांव कार्यालयाच्याी वतीने प्रभागातील नागरिकांना मोफत झेंडा वाटप
 
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अतंर्गत हर घर झेंडा उपक्रम जनजागृती रॅली