For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
  E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 1 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 2 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 3 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 4 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 5 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 6 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 7 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 8 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 9 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 10 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 11 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 12 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 13 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 14 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 15 मतदार यादी
 
 
प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 16 मतदार यादी
 
 
पोट निवडणूक प्रभाग क्रमांक 6 () अतिंम मतदार यादी
 
 
पोट निवडणूक प्रभाग क्रमांक 6 () प्रारुप मतदार यादी
 
 
निवडून आलेल्‍या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्‍या शपथपत्रातील 'मतदार संघ
विकास योजना' या शीर्षाखाली भरलेली माहितीबाबत.
 
 
मतदान केंद्रातील फेरबदला बाबत तपशिल दर्शविणारा तक्‍ता
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 1 , 6 , 7
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 2 , 4 , 5
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 3 ,9, 10
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 8 , 11,12
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 13 , 14
 
 
निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 15 , 16 , 17
 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर सार्वत्रिक निवडणूक 2018 / पोट निवडणुक 2020 प्रभाग क्र 6
Next Page >>
 
तपशील
उपलब्ध फॉरमॅट
 
प्रभाग क्रंमाक 6 अ उमेदवारांनी नामिनर्देशनपत्रासोबत सादर केलेले शपथपत्र
 
 
अहमदनगर महानगरपालिका पोट निवडणूक 2020 - उमेदवार राजकिय पक्ष यांनी
करावयाचा खर्चाच्‍या बाबींची दर अधिसुचना