For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
  E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मतदारांमध्‍ये जनजागृती
 
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 - अहमदनगर शहरात  मतदान केंद्रांवर मतदारांचे
गुलाब पुष्‍प देउन स्‍वागत ..
 
अहमदनगर शहरात सर्व मतदान केंद्रांवर मनपाच्‍या वैधकीय कक्ष मनपाच्‍या  रुग्णवाहिका
सज्‍ज ..
 
दिनांक 09/05/2024 रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 लोकसभा सार्वत्रिक
निवडणूक 2024 - अहमदनगर जिल्‍हा  “ मिशन -75 मतदानासाठी जनजागृती..
 
दिनांक 08/05/2024 रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 अहमदनगर मनपाच्या
वतीने मतदानासाठी बलून द्वारे जनजागृती
 
दिनांक 06/05/2024 रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 अहमदनगर महानगरपालिका
मतदान जन जागृती
 
दिनांक 01/05/2024 रोजी  अहमदनगर शहरातील मतदारांमध्‍ये जनजागृतीसाठी मनपा 
कर्मचारी यांची भव्‍य पायी रॅली
 
दिनांक 29/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 22/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 20 21/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 19/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 18/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 17/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 16/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 15/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 14/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
 
दिनांक 13/04/2024 मतदान जनजागृती बाबत
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024  अंतर्गत शालेय उपक्रम
मतदान जनजागृती बाबत
अहमदनगर महानगरपालिका अधिकारी कर्मचारी शपथ घेतांना
तृतीय पंथीयांनी १०० टक्के मतदान करण्यासाठी केले आवाहन
अहमदनगर महानगरपालिकेचा मतदार जनजागृती रथ.
डॉन बॉस्को चर्च येथे जाऊन मतदानाची जनजागृती केली
मतदान जनजागृती बाबत
मतदान जनजागृती बाबत
दि.1 मे 2024 रोजी अहमदनगर शहरातील मतदारांममध्‍ये जनजागृतीसाठी मनपा  कर्मचारी यांची भव्‍य पायी रॅली
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 भारत निर्वाचन आयोग  मतदान जन जागृती
मतदान जनजागृती बाबत
मतदान जनजागृती बाबत
मतदान जनजागृती बाबत
अहमदनगर मनपाच्या वतीने मतदानासाठी बलून द्वारे जनजागृती
अहमदनगर महानगरगपालिकेचे मुख्‍य इमारत व प्रभाग कार्यालय येथे बलुन द्वारे मतदान जनजागृती
अहमदनगर मनपाच्या वतीने मतदानासाठी जनजागृती
अहमदनगर मनपाच्या वतीने मतदानासाठी जनजागृती
मा आयुक्‍त साहेब यांचे 100 टक्‍के मतदानासाठी जनजागृती
आदर्श मतदान केंद्र महात्मा फुले शाळा,अहमदनगर  मतदारांचे स्वागत करण्यात आले.