E-Mail : it[dot]nagar[at]amc[dot]gov[dot]in,   amc_anr[at]rediffmail[dot]com
सुस्वागतम् !     सुस्वागतम् !!     सुस्वागतम् !!!               ISO 9001:2008 मानांकन प्राप्त महानगरपालिका                                                                                                                                                                                                            Welcome To Ahmednagar Municipal Corporation       AN ISO 9001:2008 ORGANISATION
For Best Result set Screen Resolution 1024 by 768 pixel
दिनांक 13 ते 15 ऑगष्‍ट या दरम्‍यान घरो घरी तिरंगा अर्थात हर घर तिरंगा अभियान
 
अ‍हमदनगर महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत घरोघरी
तिरंगा या उपक्रमास अहमदनगर शहरवासीयांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
 
हर घर तिरंगा अभियान 13 ते 15 ऑगस्ट 2022 महानगरपालिका हद्दीतील मनपा शाळा व खाजगी
शाळांमधील विदयार्थ्यांनी प्रभात फेरी काढण्यात आली
 
अहमदनगर महानगरपालिका स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त “ स्वराज्य सप्ताह “ अंतर्गत समूह
राष्ट्रगीत गायन कार्यक्रम
 
हर घर तिरंगा अभियान दि.13 ते 15 ऑगस्ट 2022 अंतर्गत महानगरपालिकेतील मुख्य इमारत व चार
प्रभाग कार्यालय येथे तिरंगा वितरित केले
 
अहमदनगर शहरात घरोघरी तिरंगा उपक्रमांतर्गत शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात आले
 
अहमदनगर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अतंर्गत हर घर तिरंगा अभियान 13 ते 15 ऑगस्ट 2022 
शहरात घरोघरी तिरंगा उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद....
 
अहमदनगर महानगरपालिका येथे झेंडा वंदन कार्यक्रम
 
भुईकोट किल्ला येथे महापालिकेच्या वतीने विद्युत रोषणाई करण्यात आली
 
हर घर तिरंगा अभियान 13 ते 15 ऑगस्ट 2022 महानगरपालिका हद्दीतील मनपा शाळा व खाजगी
शाळांमधील विदयार्थ्यांनी प्रभात फेरी काढण्यात आली
 
स्वराज्य महोत्सव,विभाजन विभिषिका स्मृती दिना निमित्त अहमदनगर महानगरपालिकेतील शाळा व
खाजगी शाळांमध्ये चित्रफित दाखविण्यात आले
 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत दि.14 ऑगष्ट 2022 रोजी स्वराज्य महोत्सव,विभाजन विभिषिका
स्मृती दिना निमित्त अहमदनगर महानगरपालिकेच्या वतीने चित्र प्रदर्शन
 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत दि.14 ऑगष्ट 2022 रोजी स्वराज्य महोत्सव,विभाजन विभिषिका
स्मृती दिना निमित्त अहमदनगर महानगरपालिकेच्या वतीने चित्र प्रदर्शन
 
अहमदनगर शहरात घरोघरी तिरंगा उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद....
 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वराज्य महोत्सव,विभाजन विभिषिक स्मृती दिना निमित्त
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या वतीने चित्र ( पोस्टर ) प्रदर्शन
 
अहमदनगर महानगरपालिका शाळा ओंकार नगर येथील शाळेतील विदयार्थ्यांनी प्रभात फेरी काढून हर घर
तिरंगा या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी नागरिकांना आवाहन
 
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा अतंर्गत हर घर झेंडा उपक्रमातंर्गत अहमदनगर शहरातील मान्यवरांची
जनजागृती करिता चित्रफित
Next Page >>